Kacana hiểu rằng bạn là người xinh đẹp nhất!

Chính sách tích luỹ cho thành viên

1. Các loại thành viên

Thành viênTriệu Vip1: là thành viên của kacana.com - đã mua > 5 đơn hàng & tổng số tiền > 5Tr

Thành viênTriệu Vip2: là thành viên của kacana.com - đã mua > 15 đơn hàng & tổng số tiền > 15Tr

Thành viênTriệu Vip3: là thành viên của kacana.com - đã mua > 25 đơn hàng & tổng số tiền > 25Tr

Thành viênTriệu Vip4: là thành viên của kacana.com - đã mua > 35 đơn hàng & tổng số tiền > 35Tr

Thành viênTriệu Vip5: là thành viên của kacana.com - đã mua > 45 đơn hàng & tổng số tiền > 45Tr

2. Chính sách thành viên

Thành viênTriệu Vip1: Giảm 5% tổng giá trị đơn hàng, miễn phí ship những đơn hàng > 500k

Thành viênTriệu Vip2: Giảm 10% tổng giá trị đơn hàng, miễn phí ship những đơn hàng > 300k

Thành viênTriệu Vip3: Giảm 12% tổng giá trị đơn hàng, miễn phí ship tất cả các đơn hàng - GIFT tri ân khách hàng cuối năm

Thành viênTriệu Vip4: Giảm 14% tổng giá trị đơn hàng, miễn phí ship tất cả các đơn hàng - GIFT tri ân khách hàng cuối năm

Thành viênTriệu Vip5: Giảm 15% tổng giá trị đơn hàng, miễn phí ship tất cả các đơn hàng - GIFT tri ân khách hàng cuối năm


Thân ái và quyết thắng!
KACANA.COM
Chat với Kacana